Ad Unit (Iklan) BIG

Unsur-Unsur dalam Seni Musik Beserta Pengertian Lengkapnya!

 


Musik (Seni Musik) merupakan salah satu seni yang hampir semua orang suka. Bahkan musik juga terkadang digunakan dalam sebuah acara kebudayaan maupun keagamaan. Sehingga seni ini memang sudah menjadi budaya yang tidak lepas dari masyarakat.

Dalam musik, terdapat beberapa unsur yang umumnya perlu diketahui oleh kalian. Terlebih jika kalian menyukai seni ini. Adapun unsur-unsur dalam seni musik beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

1.      Melodi

Melodi adalah tinggi-rendah, panjang-pendek nada dalam musik. yang terdiri dari pitch, durasi, dan tone.

·         Pitch (Timbre): Sebuah hal yang mengatur serangkaian not dilambangkan dengan alphabet “A” hingga “G”.

·         Durasi: Not tadi menjadi sebuah melodi dengan selang waktu tertentu.

·         Tone: Warna suara berbeda dari berbagai alat musik yang kemudian menghasilkan Not.

Biasanya para seniman menggunakan melodi untuk mengungkapkannya dengan nada. Selain itu, tingkatan melodi yang baik yakni mempunyai interval yang terjangkau oleh alat musik maupun suara manusia (penyanyi). Atau singkatnya tidak terlalu tinggi maupun rendah.

2.      Ritme (Irama)

Irama atau Ritme adalah rangkaian gerak yang beraturan dan terbentuk dari pengulangan bunyi, panjang-pendek kata dalam lagu, serta pergantian penekanan kata dalam syair lagu. Singkatnya Irama adalah penentu ketukan dalam musik.

Kalian bisa merasakan sebuah Irama (Ritme) dalam musik ketika mendengarnya secara berulang kali. Karena ritme akan sangat melekat pada pendengar musik. Contohnya lagu A sering didengarkan oleh kalian, sehingga ketika mendengarnya lagi kalian tidak terasa menganggukan kepala berulang atau memukul sesuatu berulang sesuai musik tersebut.

3.      Birama

Merupakan ketukan atau ayunan berulang yang teratur dalam waktu sama. Birama di tulis dalam angka 2/3, 3/4, 2/3, dan seterusnya. Di atas tanda “/” dinamakan penyebut yang menunjukan nilai nada dalam satu ketukan.

Selain itu, para Birama yang nilai penyebutnya genap disebur dengan nama Birama Bainar. Sementara birama yang nilai penyebutnya ganjil dinamakan Birama Ternair.

4.      Harmoni

Adalah sebuah keselarasan dari paduan bunyi, yang meliputi susunan, peranan, dan hubungan sebuah paduan bunti berbentuk keseluruhan. Harmoni sendiri mempunyai elemen interval dan akor.

·         Interval: Susunan tiga nada yang jika dibunyikan serentak akan terdengar harmonis.

·         Akor: Berfungsi mengiringi melodi, dan jika tidak ada akor maka musik tidak akan harmonis.

Unsur harmoni dapat terdengar oleh kalian salah satunya ketika seorang penyanyi membawakan lagu yang diiringi instrument musik. jika terdengan indah maka berhasil diharmoniskan (instrumen musik selaras dengan penyanyi).

5.      Tempo

Adalah ukuran kecepatan birama lagu, singkatnya semakin cepat lagu dimainkan maka semakin tinggi nilai tempo dari sebuah lagu. Selain itu, unsur ini dibagi menjadi 8 yakni:

·         Largo: Lambat Sekali

·         Lento: Lebih Lambat

·         Adagio: Lambat

·         Adante: Sedang

·         Moderato: Sedang Agak Cepat

·         Allegro: Cepat

·         Vivace: Lebih Cepat

·         Prestro: Cepat Sekali

Perlu kalian ketahui, bahwa Tempo merupakan pokok dalam bermusik. Sehingga jika tidak ada tempo dalam sebuah musik maka baik penyanyi maupun iringan musiknya tidak bisa selaras. Bisa salah satu lebih cepat atau salah satu lebih lambat.

6.      Tangga Nada

Tangga nada terbagi menjadi dua jenis yaitu diatonis (diatonik) dan pentatonis (pentatonik). Diatonis terdiri dari 7 nada dengan 2 jenis jarak yakni ½ dan 2. Sementara pentatonis terdiri dari 5 nada pokok.

Semua jenis tangga nada, mempunyai satu nada dasar yang diikuti oleh nada lainnya. Bisa lebih tinggi maupun rendah dengan interval tertentu.

7.      Dinamika

Di definisikan sebagai tanda untuk memainkan nada dengan volum nyaring atau lembut. Nyaring maupun lembut mempunyai istilahnya sendiri seperti dalam diantaranya:

·         Piano (P: Lembut)

·         Pianissiomo (PP: Sangat Lembut)

·         Mezzo Piano (MP: Setengah Lembut)

·         Mezzo Forte (MF: Setengah Keras)

·         Forte (F: Keras)

·         Fortissimo (FF: Sangat Keras)

·         Crescendo (Keras)

·         Decrescendo (Lembut)

Unsur ini sangat kuat dalam menunjukan perasaan yang terkandung dalam musik sebab mempunyai nuansa sedih, riang, agresif, dan datar.

8.      Timbre

Merupakan warna bunyi atau kualitas dalam sebuah musik. yang dipengaruhi oleh sumber musik serta cara bergetarnya. Singkatnya timbre bergantung dari instrumen musik yang digunakan (dibunyikan).

9.      Ekspresi

Dalam musik, seniman bisa mengungkapkan perasaaannya baik melalui suara manusia maupun instrumen musik. ada beberapa tanda ekspresi yang perlu kalian ketahui diantaranya adalah sebagai berikut.

·         Con Animo: Bersungguh-Sungguh

·         Agiato: Gembira

·         Con Spirito: Semangat

·         Vivace: Lincah

·         Con Animato: Berjiwa

·         Marcato: Tegas

·         Con Antabile: Berseru

·         Maestoso: Luhur

·         Con Bravura: Gagah

·         A Mabile: Menarik

·         Con Amore: Kasih dan Cinta

·         Con Doloroso: Pilu, Sedih, Sulit Hati

·         Contabile: Merdu

·         Con Expresione: Penuh Perasaan

·         Con Sustenuto: Berperasaan

Itulah unsur-unsur dalam seni musik yang perlu kalian ketahui dan pahami. Semoga bermanfaat!.

Related Posts